Bildergalerie Partnerschaftsfeier

Metzingen feiert 25 Jahre Partnerschaft mit Nagykálló.
© Foto: Thomas Kiehl
Metzingen feiert 25 Jahre Partnerschaft mit Nagykálló.
© Foto: Thomas Kiehl
Metzingen feiert 25 Jahre Partnerschaft mit Nagykálló.
© Foto: Thomas Kiehl
Metzingen feiert 25 Jahre Partnerschaft mit Nagykálló.
© Foto: Thomas Kiehl
Metzingen feiert 25 Jahre Partnerschaft mit Nagykálló.
© Foto: Thomas Kiehl
Metzingen feiert 25 Jahre Partnerschaft mit Nagykálló.
© Foto: Thomas Kiehl
Metzingen feiert 25 Jahre Partnerschaft mit Nagykálló.
© Foto: Thomas Kiehl
Metzingen feiert 25 Jahre Partnerschaft mit Nagykálló.
© Foto: Thomas Kiehl
Metzingen feiert 25 Jahre Partnerschaft mit Nagykálló.
© Foto: Thomas Kiehl
Metzingen feiert 25 Jahre Partnerschaft mit Nagykálló.
© Foto: Thomas Kiehl
Metzingen feiert 25 Jahre Partnerschaft mit Nagykálló.
© Foto: Thomas Kiehl
Metzingen feiert 25 Jahre Partnerschaft mit Nagykálló.
© Foto: Thomas Kiehl
Metzingen feiert 25 Jahre Partnerschaft mit Nagykálló.
© Foto: Thomas Kiehl
Metzingen feiert 25 Jahre Partnerschaft mit Nagykálló.
© Foto: Thomas Kiehl
Metzingen feiert 25 Jahre Partnerschaft mit Nagykálló.
© Foto: Thomas Kiehl
Metzingen feiert 25 Jahre Partnerschaft mit Nagykálló.
© Foto: Thomas Kiehl
Metzingen feiert 25 Jahre Partnerschaft mit Nagykálló.
© Foto: Thomas Kiehl
Metzingen feiert 25 Jahre Partnerschaft mit Nagykálló.
© Foto: Thomas Kiehl
Metzingen feiert 25 Jahre Partnerschaft mit Nagykálló.
© Foto: Thomas Kiehl
Metzingen feiert 25 Jahre Partnerschaft mit Nagykálló.
© Foto: Thomas Kiehl
Metzingen feiert 25 Jahre Partnerschaft mit Nagykálló.
© Foto: Thomas Kiehl
Metzingen feiert 25 Jahre Partnerschaft mit Nagykálló.
© Foto: Privat
Metzingen feiert 25 Jahre Partnerschaft mit Nagykálló.
© Foto: Privat
Metzingen feiert 25 Jahre Partnerschaft mit Nagykálló.
© Foto: Privat
Metzingen feiert 25 Jahre Partnerschaft mit Nagykálló.
© Foto: Privat
Metzingen feiert 25 Jahre Partnerschaft mit Nagykálló.
© Foto: Privat
Metzingen feiert 25 Jahre Partnerschaft mit Nagykálló.
© Foto: Privat
Metzingen feiert 25 Jahre Partnerschaft mit Nagykálló.
© Foto: Privat
Metzingen feiert 25 Jahre Partnerschaft mit Nagykálló.
© Foto: Privat
Metzingen feiert 25 Jahre Partnerschaft mit Nagykálló.
© Foto: Privat
Metzingen feiert 25 Jahre Partnerschaft mit Nagykálló.
© Foto: Privat
Metzingen feiert 25 Jahre Partnerschaft mit Nagykálló.
© Foto: Privat
Metzingen feiert 25 Jahre Partnerschaft mit Nagykálló.
© Foto: Privat
Metzingen / 12. Oktober 2018, 17:16 Uhr

Metzingen feiert 25 Jahre Partnerschaft mit Nagykálló.